Related Post

One Reply to “Hướng dẫn làm hồ thủy sinh đơn giản không Co2, nuôi tép nuôi cá”

  1. Rất tiếc, mình đã xem kênh bạn rất lâu, nhưng có vẻ kênh ngày càng đi xuống. Bạn lên tương tác vs người xem nhiều hơn, thay vì ng xem phải nghe cái e google này đọc (chỉ muốn tắt ngay đi ). Thân…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *