Related Post

4 Replies to “Hướng dẫn giải bài toán tìm năng lượng ion hóa nguyên tử hidro;bước sóng dài nhất, tần số lớn nhất.”

  1. thầy ơi, năng lượng ion hóa này chỉ đúng với Hidro thôi ạ ? lỡ ngta cho khí khác thì tính thế nào ạ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *