Hướng dẫn download cài đặt HTKK 4.5.0/Phụ lục 114/2020/NĐ-CP giảm 30% thuế TNDNdownload htkk 4.5.0,cài đặt phần mềm htkk 4.5.0, nâng cấp htkk 4.5.0, nghị định 114/2020, nghị quyết 116/2020, nghị định 114/2020 giảm 30% thuế tndn, giảm 30% thuế TNDN 2020,thủ tục giảm thuế 30% TNDN năm 2020, giảm 30% TNDN cần điều kiện gì,những doanh nghiệp nào được giảm 30% thuế tndn,giao dịch liên kết,cách khai giảm 30% thuế tndn,hưởng 30% thuế TNDN cần thủ tục gì

Nguồn: https://collectif-du-chambon.org/

Xem thêm bài viết khác: https://collectif-du-chambon.org/category/hanh-chinh-va-dich-vu

Related Post

One Reply to “Hướng dẫn download cài đặt HTKK 4.5.0/Phụ lục 114/2020/NĐ-CP giảm 30% thuế TNDN”

  1. anh cho e hỏi là có quy định nào quy định thời hạn nộp phụ lục 114 này k ạ, thời hạn nộp thuế là thời hạn nộp tờ khai, vậy e muốn được giảm thuế tndn thì e phải nộp trước 30/3 phải k ạ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *