Hướng dẫn đăng nhập và sinh hoạt chi đoàn trực tuyến bằng Teams Microsoft cho sinh viên.Microsoft Teams |Video hướng dẫn học sinh, sinh viên sử dụng điện thoại để học trực tuyến và tham gia sinh hoạt chi đoàn lớp trực tuyến trong mùa dich Covid-19 bằng Teams Microsoft.

Nguồn: https://collectif-du-chambon.org/

Xem thêm bài viết khác: https://collectif-du-chambon.org/category/tai-chinh-ngan-hang-bao-hiem

Related Post

14 Replies to “Hướng dẫn đăng nhập và sinh hoạt chi đoàn trực tuyến bằng Teams Microsoft cho sinh viên.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *