Hướng dẫn đăng ký tài khoản giao dịch điện tử với cơ quan thuếĐể tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế là cá nhân thực hiện quyết toán thuế năm 2020 một cách thuận tiện, nhanh chóng, hướng tới cải cách, hiện đại hóa ngành thuế, kết nối Chính phủ điện tử, đồng thời phòng, tránh dịch bệnh Covid-19, Cục Thuế TP. Hà Nội khuyến khích người nộp thuế là các cá nhân đăng ký tài khoản giao dịch điện tử với cơ quan thuế.

Nguồn: https://collectif-du-chambon.org/

Xem thêm bài viết khác: https://collectif-du-chambon.org/category/hanh-chinh-va-dich-vu

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *