Related Post

44 Replies to “Hướng dẫn cắt chân phương. Cách sử lý tóc mái không bị bung 2019”

  1. Đi học thêm nhiều vào, có biết cắt đâu mà cũng đòi cắt, cắt xấu thế khách nó không đánh vào mặt cho là may rồi

  2. Góp ý cho bạn. Chân phương bạn chia ngôi một bên thôi. Bạn chia 2 bên z thì sau bạn để tóc phần trên xuống nó bị dư. Nếu bạn cắt phần dư đó thì nhìn nó cũng k có độ liên kết, nhìn nó k được đẹp lắm. Góp ý z chớ k chê bai gì cả.

  3. Cảm ơn bạn đã chia sẻ video cho mọi người. Mặc kệ mấy người chê bai đi bạn. Mình đánh giá cao bạn cũng như còn rất nhiều người khác chưa biết và muốn được học hỏi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *