hướng dẫn cài đặt procam và 1 số ứng dụng độc quyền cho lumia có Amber (hiệu quả 100%)để cài được các ứng dụng độc quyền của NOKIA, điện thoại các bạn cần có các điều kiện sau:
1. Đã update Amber (kiểm tra bằng cách vào cài đặt, chọn thông tin thêm, nếu chưa có AMber có thể tải ở trang chủ nokia)
2. Có ứng dụng SysApp pusher (các bạn có thể tải ở cửa hàng)
3. Thay đổi ngôn ngữ, vùng, mã vùng (phần cài đặt, chọn ngôn ngữ vùng, chọn hết qua English USA)
3. Sử dụng proxy: 117.135.139.179 , port 8888 cho việc thiết lập proxy của cả WIFI và accesspoint
CÁC BẠN LÀM ĐÚNG THỨ TỰ THAO TÁC NHƯ CLIP SẼ ĐẠT HIỆU QUẢ TÔT NHẤT

Nguồn: https://collectif-du-chambon.org/

Xem thêm bài viết khác: link danh mục

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *