Related Post

5 Replies to “Hướng dẫn cài đặt cuộc gọi giới hạn 10 phút”

  1. Cũng loại này đời 2018 một sim không có mục cài đặt cước cho hỏi có thủ thuật gì làm được không ? Cảm ơn

  2. Chức năng này có tự động được không? Người cao tuổi họ hay quên tắt máy khi nghe và gọi đi. Người trẻ thì thao tác dễ dàng nhưng người cao tuổi thao tác kém và rắc rối. Chỉ cần cài đặt tất cả các cuộc gọi 2 chiều mặc định 3 -4 phút thì tiện hơn, không phải chọn như thế này

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *