Hướng dẫn cách vẽ biểu đồ đặc biệt- 7 công cụ QCHôm nay xin chia sẻ cho mọi người về biểu đổ tiến độ.
Rất quan trọng khi làm dự án

Hơn thế nữa chanel còn các video đặc sắc về kiến thức quản lý chất lượng – cũng như kỹ năng excel:
①- Hướng dẫn làm báo cáo bằng Exel ( Make Quality report by slicer in excel ) Part 1

② – Hướng dẫn vẽ biểu đồ bằng excel ( Special Video) .

③Tổng quan về Quản Lý sản xuất – quản lý chất lượng – Quality Cost ( Video đặc biệt )

④- 5M trong sản xuất và quản lý chất lượng

⑤- Cải tiến chất lượng 7 công cụ QC – Check sheet

⑥- Vẽ Cp Cpk bằng excel (Special video)

⑦ Cải tiến chất lượng – 7 công cụ QC – Scatter

⑧- Cải tiến chất lượng – 7 công cụ QC – Hướng dẫn vẽ biểu đồ PARETO nâng cao

⑨- Kỹ năng excel – Dùng hàm (Sumifs-countifs liên quan tới Pivottable )

⑩ – Kỹ năng excel – Dùng Conditional formatting .

⑪ – Kỹ năng excel – Vlookup – Index- Match .

⑫ – Kỹ năng excel – HàmIf .

⑬ – Kỹ năng excel – Giải bài tập – Tính lương

⑭ – Kỹ năng excel – Giải bài tập -Tính giá nước .

⑮ Kỹ Năng excel – Khóa vùng dữ liệu

⑯- Danh sách tất cả video của kênh

Thanks
Tran Hue

Nguồn: https://collectif-du-chambon.org/

Xem thêm bài viết khác: https://collectif-du-chambon.org/category/giao-duc

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *