Hướng dẫn cách điều chỉnh cỡ chữ 13 nhanh chóng với gói lyk-z13 trong LatexVideo hướng dẫn cách điều chỉnh cỡ chữ 13 bằng gói lyk-z13, điều chỉnh khoảng cách dòng trong Latex.

Nguồn: https://collectif-du-chambon.org/

Xem thêm bài viết khác: link danh mục

Related Post

3 Replies to “Hướng dẫn cách điều chỉnh cỡ chữ 13 nhanh chóng với gói lyk-z13 trong Latex”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *