Related Post

7 Replies to “Hướng dẫn cách chăm sóc cây nội thất văn phòng – cây trầu bà leo cột”

  1. Nhà mình nuôi trầu bà cho nó lọc không khí. giăm ngoài hành lang
    lần trước mua tại đây cây trầu bà còn nhỏ xíu, giờ nó lớn leo lên rợp cả phía trước nhà.
    bà hàng xóm qua cứ khen hoài.
    Chắc vài ngày nữa qua đây mua thêm trầu bà trồng phía sau nhà cho nó mát

  2. công ty làm việc rất chuẩn. Tôi đánh giá khá cao từ khi làm cho tôi 1 bức tường cây xanh trang trí trong không gian làm việc ở CTY

  3. Cứ bón NPK 30 10 10 là okie nha. done. Ra tiệm kêu bán bịch phân NPK cho cây kiểng trong nhà. 10 ngàn 15 ngàn bịch

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *