Hướng dẫn bỏ chi phí Hạng mục chung và Dự phòng – Dự toán BNSCVideo hướng dẫn:
+, Hướng dẫn Bỏ chi phí Hạng mục chung và Chi phí Dự phòng.
-, Hướng dẫn Bỏ chi phí Hạng mục chung và Chi phí Dự phòng trong Dự toán Gói thầu XD.
-, Hướng dẫn Hiện/Ẩn nội dung 2 thành phần HMC và DP trong bảng Đơn giá Chi tiết.
+, Giới thiệu hướng dẫn thêm các kênh thông tin:
– Các bạn có thể tham khảo website:
– Diễn đàn trao đổi chuyên môn:
– Hoặc có thể điện thoại (08.667.661.48 – 08.667.661.49) hoặc email (bacnam@bacnam.com.vn) để Công ty Bắc Nam hỗ trợ kịp thời.

Video created by NguyenbacBN.
Chúc các bạn luôn thành công.

Nguồn: https://collectif-du-chambon.org/

Xem thêm bài viết khác: https://collectif-du-chambon.org/category/van-tai

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *