hội thảo khoa học Tiêu Hóa 4_10: CHIẾN LƯỢC ĐIỀU TRỊ GERD& HELICOBACTER PYLORI



hội thảo khoa học Tiêu Hóa 4_10: CHIẾN LƯỢC ĐIỀU TRỊ GERD& HELICOBACTER PYLORI
PGS.TS.BS QUÁCH TRỌNG ĐỨC
BS.CK1. NGUYỄN THỊ NHÃ ĐOAN

Nguồn: https://collectif-du-chambon.org/

Xem thêm bài viết khác: https://collectif-du-chambon.org/category/thong-tin-va-truyen-thong

Related Post

3 Replies to “hội thảo khoa học Tiêu Hóa 4_10: CHIẾN LƯỢC ĐIỀU TRỊ GERD& HELICOBACTER PYLORI”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *