Related Post

9 Replies to “Hồi Hộp Giá Hoa Lay Ơn Ngày Cận Tết 2021 Ở Phú Yên???”

  1. Em ở miền bắc rất muốn mua củ giống về trồng hoa kinh doanh bán tết ạ . Ai biết địa chỉ bán giống chỉ giúp em với ạ .

  2. Xa que nho Tet, Xuan ve,
    Binh Ngoc rang ro , mot thoi Lay on,
    Sac vang, do tham muon mau,
    Ron rang ngay Tet hoa tuoi Tuy Hoa…

    (Xuan an vui, Tet moi nha…_) 2021

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *