[Hội Họa] Tranh vẽ màu nước 2 – Đông Hoa Phượng Cửu – Painting of Donghua and Fengjiu 2Credit: Weibo @追追君
#chamthuongthu #littleheatshine #vyquangnhietba
Cao Vỹ Quang và Địch Lệ Nhiệt Ba
Vengo Gao and Dilraba Dilmurat
Chẩm Thượng Thư

Nguồn: https://collectif-du-chambon.org/

Xem thêm bài viết khác: https://collectif-du-chambon.org/category/giao-duc

Related Post

6 Replies to “[Hội Họa] Tranh vẽ màu nước 2 – Đông Hoa Phượng Cửu – Painting of Donghua and Fengjiu 2”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *