Học từ vựng tiếng anh theo chủ đề | Bộ phận cơ thể người P3 | Human body vocabulary P3Learn English vocabulary, basic English vocabulary, English for beginers, human body, human body vocabulary
Từ vựng tiếng anh bộ phận cơ thể người p3

Nguồn: https://collectif-du-chambon.org/

Xem thêm bài viết khác: https://collectif-du-chambon.org/category/khoe-dep

Related Post

8 Replies to “Học từ vựng tiếng anh theo chủ đề | Bộ phận cơ thể người P3 | Human body vocabulary P3”

 1. Brain nao, oc
  Cartilage sun
  Gall bladder tui mat
  Heart trai tim
  Intestine ruot
  Kidney qua than
  Ligament day chang
  Liver gan
  Lung phoi
  Oesophagus thuc quan
  Pancreas tuyen tuy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *