Học Excel cơ bản – Hàm If và ngày thángHướng dẫn học Excel thông qua hoàn thiện bảng tính có sử dụng hàm điều kiện If và các hàm cho dữ liệu ngày tháng.
Link file mẫu:
Các clip hướng dẫn khác:
1. Hướng dẫn sử dụng một số chức năng cơ bản Excel 2016:
2. Địa chỉ tuyệt đối và tương đối trong Excel, hàm Vlookup:
3. Hướng dẫn sử dụng hàm If, Rank, Round và sắp xếp dữ liệu:
4. Hướng dẫn sử dụng hàm If và hàm ngày tháng:
5. Hướng dẫn sử dụng kết hợp hàm If và And, hàm Rank, Round và sắp xếp dữ liệu:
6. Hướng dẫn sử dụng hàm Vlookup, Left, Right, Int:
7. Hướng dẫn sử dụng kết hợp hàm If và Vlookup, hàm Left, Mid:
8. Hướng dẫn sử dụng hàm Hlookup, Vlookup, Left, Right, Int:
9. Hướng dẫn sử dụng hàm Sumif:
10. Hướng dẫn sử dụng hàm If, SumIf, Vlookup:
11. Hướng dẫn sử dụng hàm Countif:
12. Cách định dạng trang bảng tính và in ấn trong Excel:

Nguồn: https://collectif-du-chambon.org/

Xem thêm bài viết khác: link danh mục

Related Post

5 Replies to “Học Excel cơ bản – Hàm If và ngày tháng”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *