HIỆP BÁ ĐẠO/LẬT MẶT KI -TÔ GIÁO /PHẦN 7#latmatkitogiaophan7
ZALO:
bog:
©️video bản quyền: hiệp bá đạo
©️nhà xuất bản : hiệp bá đạo , không được reup dưới mọi hình thức

Nguồn: https://collectif-du-chambon.org/

Xem thêm bài viết khác: https://collectif-du-chambon.org/category/nong-nghiep

Related Post

4 Replies to “HIỆP BÁ ĐẠO/LẬT MẶT KI -TÔ GIÁO /PHẦN 7”

  1. Theo nhiều nghiên cứu trên history.com thì Kha Luân Bố được nhóm người Ý di dân sang Mỹ vào những thập niên 1880, đa số là nông dân nghèo nam Ý di dân sang tìm đất hứa, họ vốn ít học và dốt Anh ngữ

  2. – Bọn bạch quỷ nó hủy hoại phong tục tập quán văn hóa và nhất là tín ngưởng Tâm Linh của nhiều dân tộc da màu từ các châu lục tây đông duyên suốt lịch sử truyền đạo bằng bạo lực cực kỳ nham hiểm gian ác qua mười mấy thế kỷ với chủ thuyết – Ngã thử -> bỉ nhân!
    – Giá trị con người là ở nhân cách chứ không phải của cải!
    (Man's dignity depends on his character no his wealth!)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *