Related Post

6 Replies to “Hệ điều hành 32 Bit và Hệ điều hành 64 Bit”

  1. máy e ra ngta cài cho 32bit lúc đấy nó bảo ram e có 2G.mà rõ ràng RAM e 4G. giờ e muốn cài lại 64bit dk k ạ.e cảm ơn ạ

  2. Máy em 32 với 64 chiếm ram ngang nhau 500-600 Mb. Cpu chạy hdh 64bit chiếm 25% khi chạy game load max 4 gb ram, 32 bit là 75 % khi chạy game load max 3,5gb ram. Tính ra 64bit nó ngon hơn 32bit.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *