HÀM INDEX & HÀM MATCH – I LOVE EXCEL !Link tải File hướng dẫn:

HÀM INDEX
Ý nghĩa hàm Index: Trả về giá trị trong danh sách được chỉ định hàng và cột (Trả về giao điểm của hàng và cột trong danh sách)
* Cấu trúc hàm Index: gồm 3 tham số
=INDEX(array, row_num, [column_num])
1. Array: Danh sách
2. Row_num: Số hàng
3. Column_num: Số cột

HÀM INDEX MỞ RỘNG
Ý nghĩa hàm Index mở rộng: Trả về giá trị trong danh sách được chỉ định hàng và cột (Trả về giao điểm của hàng và cột trong danh sách)
* Cấu trúc hàm Index mở rộng: gồm 4 tham số
=INDEX(reference, row_num, [column_num], [area_num])
1. Reference: Tham chiếu (Khu vực tham chiếu)
2. Row_num: Số hàng
3. Column_num: Số cột
4. Area_num: Số khu vực

HÀM MATCH:
Ý nghĩa: Trả về vị trí của giá trị cần tìm trong danh sách
*Cấu trục hạm Match: gồm 3 tham số
=MATCH(lookup_value;lookup_array;[match_type])
1. Lookup_value: Giá trị cần tìm
2. Lookup_array: Danh sách chứa giá trị cần tìm
3. Match_type: Loại tìm kiếm – có 3 lựa chọn (0;1;-1)
+ Chọn 0: Tìm chính xác Giá trị cần tìm
+ Chọn 1: Tìm giá trị lớn nhất nhỏ hơn hoặc bằng Giá trị cần tìm (vùng tìm kiếm cần được sắp xếp theo thứ tự tăng dần)
+ Chọn -1: Tìm giá trị nhỏ nhất lớn hơn hoặc bằng Giá trị cần tìm (vùng tìm kiếm cần được sắp xếp theo thứ tự giảm dần)

Link tải file hướng dẫn:

Học excel từ cơ bản đến nâng cao, học hàm, học vi tính, học hàm match, ham index, hà lam giang, halamgiang, iloveexcel, i love excel, hàm tìm vị trí của một số trong 1 danh sách, hàm tìm thứ hạn của một số trong một danh sách, hàm tìm kiếm, cách dò tìm dữ liệu mà vlookup không làm được #halamgiang, #hà_lam_giang, #iloveexcel, #i_love_excel, #học_hàm_trong_excel, #học_hàm_từ_cơ_bản_đến_nâng_cao, #học_hàm, #hocham, #học_vi_tính, #học_hàm_index, #hàm_index, #hamindex, #hamluachon, #hàm_lựa_chọn, #học_hàm_matchl, #hàm_match, #hammatch, #cách_dò_tìm_dữ_liệu_mà_vlookup_không_làm_được,

Nguồn: https://collectif-du-chambon.org/

Xem thêm bài viết khác: link danh mục

Related Post

4 Replies to “HÀM INDEX & HÀM MATCH – I LOVE EXCEL !”

  1. Cảm ơn em!
    Những thông tin giá trị rất tuyệt vời. Anh cũng thường xuyên phải dùng excel.
    Anh có viết 1 chương trình để hỗ trợ SEO và đăng video bằng excel, thật tuyệt vời nếu cùng em viết thêm chương trình này, chương trình Bill_SEO_v2

  2. Gửi bạn Link tải file hướng dẫn
    https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EQ0PXnmIfJaqE3znSgn-mmkFjzEKCvl1NE6GRZzDnWU/edit?usp=sharing

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *