Giới thiệu khoa Quản lý đất đai HUNREKhoa Quản lý đất đai, là đơn vị trực thuộc Đại học tài nguyên và Môi trường Hà Nội.

Nguồn: https://collectif-du-chambon.org/

Xem thêm bài viết khác: https://collectif-du-chambon.org/category/hanh-chinh-va-dich-vu

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *