Giới thiệu câu hỏi trắc nghiệm dạng Multiple choice làm bằng iSpring QuizMaker 9Video demo các câu hỏi được tạo bởi iSpring QuizMaker 9.

Nguồn: https://collectif-du-chambon.org/

Xem thêm bài viết khác: link danh mục

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *