GIỚI LUẬT PHẬT GIÁO – BÀI 47 – BẢN THỂ CỦA TĂNG LÀ HÒA HỢP VÀ THANH TỊNH – HT THÍCH THÁI HOÀ GIẢNGGIỚI LUẬT PHẬT GIÁO – BÀI 47 – TĂNG HỌC: BẢN THỂ CỦA TĂNG LÀ HÒA HỢP VÀ THANH TỊNH – HÒA THƯỢNG THÍCH THÁI HÒA GIẢNG

Nguồn: https://collectif-du-chambon.org/

Xem thêm bài viết khác: https://collectif-du-chambon.org/category/van-tai

Related Post

10 Replies to “GIỚI LUẬT PHẬT GIÁO – BÀI 47 – BẢN THỂ CỦA TĂNG LÀ HÒA HỢP VÀ THANH TỊNH – HT THÍCH THÁI HOÀ GIẢNG”

  1. Nam mô a di đà phật con xin kinh chi ân hoà thượng đã cho con hiểu nhiều được pháp phật để con tu hành

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *