Giờ Trái Đất/Earth HourNgày 28 tháng Ba năm 2009
20:30

Cả thế giới sẽ cùng tắt đèn

và bật tương lai để

chấm dứt sự biến đổi khí hậu

Nguồn: https://collectif-du-chambon.org/

Xem thêm các phim khác tại: https://collectif-du-chambon.org/category/phim

Related Post

One Reply to “Giờ Trái Đất/Earth Hour”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *