GIẤY ỦY QUYỀN NHẬN TIỀNGIẤY ỦY QUYỀN NHẬN TIỀN
Tải mẫu giấy ủy quyền nhận tiền tại đây:
GIẤY ỦY QUYỀN NHẬN TIỀN
GIẤY ỦY QUYỀN NHẬN TIỀN
GIẤY ỦY QUYỀN NHẬN TIỀN
Ủy quyền nhận tiền là việc một cá nhân có thể thay mặt người khác lĩnh tiền/lấy tiền/nhận tiền thay chủ thể có tài sản/tiền. Khi nhận tiền thay người khác, thì cá nhân đi nhận tiền phải có mẫu giấy ủy quyền nhận tiền để đảm bảo sự hợp pháp theo quy định của pháp luật.

Nguồn: https://collectif-du-chambon.org/

Xem thêm bài viết khác: https://collectif-du-chambon.org/category/tai-chinh-ngan-hang-bao-hiem

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *