Related Post

3 Replies to “Giáo viên dạy Yoga “chuyển nghề”: Tiềm ẩn nhiều nỗi lo”

  1. lời nói của cô mâu thuẫn quá, học vài tháng rồi lại kêu chưa được qua đào tạo, cô có đọc tìm hiểu về việc họ đi học mấy tháng trời thi cử lấy bằng đạt chất lượng rồi mới đi dạy chứ cô, cô biết về 200h, 300h chưa ? học xong rồi còn phải tập huấn, kiến tập rồi được chứng nhận của liên đoàn yoga nữa mới đi dạy, vài tháng đó cô ạ :))))

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *