Related Post

2 Replies to “Gian nan tiếp cận vốn vay ưu đãi ngân hàng”

  1. ngân hàng và nhà nước miệng thì tuyên truyền chống tiền giá lãi xuất cao của bọn đầu gấu! nhưng muốn vay được là 1 câu chuyện dài😅😅😅 cũng như không nói! nhưng kinh doanh mà lấy tiền cho vay thì dễ đòi lại khi nó thất bại đòi lại thì khó!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *