Giải Đáp THIỀN TÔNG – Ngày 19.01.2020 – Nghe theo Mục Lục – NGUYỂN NHÂN – Đạo Phật Khoa học TT VN** Để nghe theo từng MỤC LỤC (Time Line) – Bấm vào “View Chapter” kế bên Speaker hay Bấm vào số thời gian hiển thị màu xanh bên dưới.**
MỤC LỤC
0:00:00 GDTT 19.01.2020
0:02:00 Phước Dương ra khỏi bầu hoàng đạo 1, Phước Âm trên mặt dất,
Ác Đức dưới mặt đất (địa ngục)
0:04:00 Công năng loài Cu Hồn, và loài Thần
0:06:00 Thượng Trung Mạc Pháp (2561 năm)
0:10:00 Đốt Nhan theo Thiền Tông.
0:24:00 Nếu có Công Đức sau khi chết sẻ hiểu biết thêm rất nhiều.
0:27:30 Ầm ầm vọng thức dậy, Cuồn cuộn vọng tánh dâng là gì?
0:35:00 Coi Bói theo Thiền Tông.
0:38:00 Tiền thầy, Thầy để gốc cây.
0:47:00 Thơ kệ trong Tàn thức và Nền văn minh không gian.
0:49:00 Kim Thân Phật lớn hơn trái đất.
0:52:00 Chân Như là gì ?
0:54:30 Phật giới có ánh sáng vàng ?
0:56:00 Giải Thích Thiền Tông

** Ghi lại đây “Đức Phật Dạy Tu Thiền Tông” có thêm phần Mục Lục để tiện việc nguyên cứu và học tập. Ghi ơn Thiền Tông Tân Diệu chia sẻ Thông Tin Siêu Tâm Linh Qúy Giá hơn Ngọc Vàng nầy. ĐẠO PHẬT KHOA HỌC THIỀN TÔNG VIỆT NAM.

Nguồn: https://collectif-du-chambon.org/

Xem thêm các phim khác tại: https://collectif-du-chambon.org/category/phim

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *