Related Post

7 Replies to “GIẢI BÀI TOÁN BẰNG CÁCH LẬP PHƯƠNG TRÌNH. TOÁN CHUYỂN ĐỘNG CỦA CANÔ 8 -9. CỰC HAY”

  1. Thầy cano cách nhau là quãng đường .e ghi quãng đường cano xuôi dòng là 36
    Quãng đường cano ngược dòng là 36 được ko thầy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *