Giải bài 5 trang 162 SGK Hóa học 11Giải bài 5 trang 162 sách giáo khoa Hóa học 11 với lời giải chi tiết, ngắn gọn nhất sẽ giúp các em nắm bắt các kiến thức cơ bản và nâng cao một cách nhanh nhất
Xem chi tiết lời giải tại đây:  
Ankylbenzen X có phần trăm khối lượng cacbon bằng 91,31%.
a) Tìm công thức phân tử của X.
b) Viết công thức cấu tạo, gọi tên chất X.

Nguồn: https://collectif-du-chambon.org/

Xem thêm bài viết khác: https://collectif-du-chambon.org/category/giao-duc

Related Post

One Reply to “Giải bài 5 trang 162 SGK Hóa học 11”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *