Related Post

15 Replies to “Già làng K'ngul làm món thịt cóc và thịt mối nhậu say quên đường về”

  1. Con mối này thuòng nó bay ra tua tủa sau mưa , sau bay lượn 1 lúc thì nó chết. Là loại thực phẩm rất sạch và thơm ngon

  2. Đồng bào mình còn vất vả nhưng sống tình cảm, những món đồng quê đặc sản

  3. Già làng K'ngul làm món thịt cóc và thịt mối nhậu say quên đường về

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *