Related Post

9 Replies to “Gene deitch qua đời – Bí ẩn đằng sau sự ra đi của đạo diễn "tom & jerry" tuổi 95?”

  1. Ông ra đi bỏ lại tom và trery
    Yêu ông ❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤

  2. Ông hãy dậy đi dậy viết tiếp phần kí ức cho bọn cháu xem đi bọn cháu xin ông đấy ông dậy đi mà bọn cháu sẽ nhớ ông lắm😭😰

  3. Ông hãy dậy đi, dậy viết tiếp một phần kí ức của chúng cháu đi chứ, làm ơn dậy di mà

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *