#Gà #TÂN_HỒ 85 ngày tuổi nuôi tách riêng Trống Mái tại #Phú_Thọ

Nguồn: https://collectif-du-chambon.org/

Xem thêm bài viết khác: https://collectif-du-chambon.org/category/nong-nghiep

Related Post

17 Replies to “#Gà #TÂN_HỒ 85 ngày tuổi nuôi tách riêng Trống Mái tại #Phú_Thọ”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *