[Full] BANKTECH 01: Quản trị Rủi ro trong Chuyển đổi số tại Ngân hàngBANKTECH.vn là chuỗi workshop về công nghệ ngân hàng mà GEET – Global Elite Education and Training Corporation sẽ tổ chức định kỳ hàng tháng cùng các đối tác đào tạo, công nghệ cũng như các nhân sự cấp cao của các ngân hàng và các công ty fintech. Nội dung và tài liệu của các chương trình workshop sẽ được số hoá phù hợp và cập nhật trên nền tảng của #BankTech, sẽ ra mắt phiên bản đầu tiên vào tháng 03/2021, cung cấp miễn phí nhiều tri thức về công nghệ ngân hàng cho giới nhân sự cao cấp của ngành, hướng tới Bank 4.0.

Nguồn: https://collectif-du-chambon.org/

Xem thêm bài viết khác: https://collectif-du-chambon.org/category/tai-chinh-ngan-hang-bao-hiem

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *