FBNC-Khai thác dầu đá phiến và công nghệ xử lý nước thải SWD (P1)Khách mời: Ông Winston Berrie – Giám Đốc Trung Tâm Phát Triển Vùng Tây Nam Hoa Kỳ

Chủ đề: Khai thác dầu đá phiến và công nghệ xử lý nước thải SWD

Nguồn: https://collectif-du-chambon.org/

Xem thêm bài viết khác: https://collectif-du-chambon.org/category/moi-truong

Related Post

3 Replies to “FBNC-Khai thác dầu đá phiến và công nghệ xử lý nước thải SWD (P1)”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *