Excel cơ bản – Bài 34 – Pivot Table cơ bản và những lưu ý #Excel #Helen #Học_online#Học cùng#Pivot Table là một trong công cụ thống kê dữ liệu mạnh mẽ trọng Excel, đặc biệt hiệu quả khi bạn cần thống kê nhanh để báo cáo trên các khối dữ liệu lớn. PivotTable cho phép bạn phân tích theo một hay nhiều yêu cầu cụ thể nào đó như trích xuất dữ liệu, tạo báo cáo, thống kê…

Video này mình và các bạn sẽ đồng hành để nghiên cứu Pivot table cơ bản và những lưu ý nhé!
Cảm ơn các bạn!
File thực hành:

Học cùng Helen:
Fanpage:
Group:

Nguồn: https://collectif-du-chambon.org/

Xem thêm bài viết khác: link danh mục

Related Post

2 Replies to “Excel cơ bản – Bài 34 – Pivot Table cơ bản và những lưu ý #Excel #Helen #Học_online#Học cùng#”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *