EXCB 42 Ham Xu Ly Chuoi Replace Trim 1Học Excel Online – Excel căn bản.
File ví dụ thực hành:
Giới thiệu về cách sử dụng các hàm:
– Replace: thay thế một phần của chuỗi văn bản, dựa vào số ký tự do bạn chỉ định, bằng một chuỗi văn bản khác.
– Trim: Loại bỏ tất cả khoảng trống ra khỏi văn bản, chỉ để lại một khoảng trống giữa các từ.

Nguồn: https://collectif-du-chambon.org/

Xem thêm bài viết khác: link danh mục

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *