[EVNIT – Oracle EBS – AR – Account Receivable] Bài 1: Các chức năng chính của phân hệ phải thuKênh youtube thử nghiệm đào tạo Online của dự án FMIS/MMIS

Hệ thống FMIS/MMIS là chương trình phần mềm quản lý tài chính, kế toán và quản lý vật tư trên nền tảng hệ thống Oracle E-Business Suite phiên bản 12.1.3 (Oracle EBS R12 tên gọi khác của hệ thống Oracle ERP – Enterprise Resource Planning – Hệ quản trị hoạch định nguồn lực doanh nghiệp) được triển khai tại Tập đoàn Điện lực Việt Nam và các đơn vị hạch toán phụ thuộc:

►EVNNPT: Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia
►EVNNPC: Tổng công ty Điện lực miền Bắc
►EVNSPC: Tổng công ty Điện lực miền Nam
►EVNCPC: Tổng công ty Điện lực miền Trung
►EVNHanoi: Tổng công ty điện lực Thành phố Hồ Chí Minh
►EVNHCMC: Tổng công ty điện lực Thành phố Hà Nội
►EVNGenCo1: Tổng Công ty Phát điện 1
►EVNGenCo2: Tổng Công ty Phát điện 2
►EVNGenCo3: Tổng Công ty Phát điện 3

Kênh cung cấp các khóa Đào tạo Oracle ERP trực tuyến và miễn phí, Học Oracle EBS Online, các thay đổi của hệ thống FMISMMIS sau khi cập nhật theo Thông tư 200 (TT200/2014/TT-BTC) hướng dẫn chế độ kế toán Doanh nghiệp.

►►►Nội dung đào tạo bao gồm:

►Phần 1: CM – Cash Management – Phân hệ kế toán tiền
Playlist:

►Phần 2: AR – Account Receivable – Quản lý các khoản phải thu

Bài 1: Các chức năng chính của phân hệ phải thu

1. Chức năng quản lý thông tin khách hàng (Customer)
2. Chức năng tạo chứng từ phải thu khách hàng (Class: Invoice)
3. Chức năng tạo chứng từ ghi nhận giảm phải thu khách hàng (Class: Credit Memo)
4. Chức năng điều chỉnh giảm công nợ cho 1 chứng từ cụ thể (Actions: Credit)
5. Chức năng bù trừ công nợ phải thu phải trả (Receipt)
6. Chức năng lập chứng từ trả lại tiền ứng trước cho khách hàng (Receipt Write Off)
7. Chức năng điều chỉnh (Adjust)
8. Chức năng ghi nhận công nợ nội bộ (Intercompany)
9. Chức năng tính trích lập dự phòng.(Establish Reserve)
10. Chức năng in báo cáo (Reports)
11. Chức năng đóng mở kỳ phân hệ phải thu (Open/Closed Period)

Bài 2: Chức năng quản lý thông tin khách hàng

1. Chức năng tìm kiếm khách hàng.
2. Chức năng tạo mới khách hàng .
3. Chức năng khai báo các cấp đối tượng cho khách hàng.

Bài 3: Chức năng ghi nhận chứng từ phải thu khách hàng

1. Chức năng ghi nhận chứng từ phải thu khách hàng.
2. Cách sửa, xóa chứng từ phải thu .

Bài 4: Chức năng tạo chứng từ giảm phải thu khách hàng

1. Chức năng tạo chứng từ ghi nhận giảm phải thu khách hàng.
2. Áp chứng từ giảm công nợ với chứng từ phải thu khách hàng.

Bài 5: Chức năng điều chỉnh giảm công nợ cho một chứng từ cụ thể

1. Hướng dẫn cách tìm kiếm lại chứng từ cần điều chỉnh giảm
2. Hướng dẫn chức năng điều chỉnh giảm công nợ cho chứng từ vừa tìm

Bài 6: Chức năng bù trừ công nợ phải thu phải trả

1. Hướng dẫn chức năng bù trừ công nợ của khách hàng vừa là nhà cung cấp trên hệ thống.

Bài 7: Chức năng trả lại tiền ứng trước cho khách hàng.

1. Tìm lại chứng từ ứng trước của khách hàng.
2. Thực hiện trả lại tiền cho khách hàng

Bài 8: Chức năng điều chỉnh chứng từ Adjust

1. Điều chỉnh tăng trên chứng từ
2. Điều chỉnh giảm trên chứng từ

Bài 9: Chức năng ghi nhận công nợ nội bộ

1. Hướng dẫn chức năng khởi tạo các cấp đối tượng nội bộ
2. Hướng dẫn chức năng ghi nhận giao dịch nội bộ
3. Hướng dẫn cách xóa, hủy chứng từ nội bộ.

Bài 10: Chức năng tính trích lập dự phòng

1. Hướng dẫn cách tính trích lập dự phòng tự động
2. Hướng dẫn cách hiệu chỉnh số tiền trích lập

Bài 11: Chức năng xử lý cuối kỳ

1. Kiểm tra xử lý các giao dịch chưa hoàn thành
2. Kiểm tra đối chiếu các sổ chi tiết tổng hợp của AR
3. Kiểm soát, đối chiếu số liệu giữa sổ AR với sổ GL

►Phần 3: AP – Accounts Payable – Quản lý các khoản phải trả
►Phần 4: TA – Oracle Tax – Phân hệ quản lý thuế
►Phần 5: FA – Fixed Asset – Phân hệ quản lý tài sản cố định
►Phần 6: PM – Project Management – Phân hệ kế toán dự án
►Phần 7: INV – Inventory Management – Phân hệ quản lý kho, vật tư
►Phần 8: PO – Oracle Purchasing – Phân hệ quản lý mua sắm
►Phần 9: GL – General Ledger – Sổ cái, kế toán tổng hợp và hợp nhất báo cáo tài chính
►Phần 10: CO – Cost Management – Phân hệ Kế toán chi phí và giá thành

►Phát triển và vận hành bởi Dự án ERP – EVNICT
►Trụ sở chính: Tầng 16,17,18 Tòa nhà EVN, 11 Cửa Bắc – Quận Ba Đình – TP.Hà nội
►Điện thoại: 84 4 22225210 – Fax: 84 4 22225211
►Website:
►Facebook:

Nguồn: https://collectif-du-chambon.org/

Xem thêm bài viết khác: https://collectif-du-chambon.org/category/hanh-chinh-va-dich-vu

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *