English 8 Unit 8 (Tiếng Anh lớp 8 bài 8 Sách giáo khoa) part 5 – Language FocusTiếng Anh lớp 8 bài 8 Sách giáo khoa (English 8 Unit 8) part 5
Unit 8: COUNTRY LIFE AND CITY LIFE (CUỘC SỐNG Ở NÔNG THÔN VÀ CUỘC SỐNG Ở THÀNH PHỐ)
Hướng dẫn giảng giải lý thuyết và bài tập tiếng anh 8.
Language Focus (Trọng tâm ngôn ngữ)
Thì hiện tại tiếp diễn nói về sự việc ở tương lai
Thì Hiện tại tiếp diễn thể hiện sự thay đổi với động từ Get và Become
Chúc các em học bài tốt nhé

Nguồn: https://collectif-du-chambon.org/

Xem thêm bài viết khác: https://collectif-du-chambon.org/category/giao-duc

Related Post

10 Replies to “English 8 Unit 8 (Tiếng Anh lớp 8 bài 8 Sách giáo khoa) part 5 – Language Focus”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *