English 8 Unit 8 (Tiếng Anh lớp 8 bài 8 Sách giáo khoa) part 2Tiếng Anh lớp 8 bài 8 Sách giáo khoa (English 8 Unit 8) part 2
Unit 8: COUNTRY LIFE AND CITY LIFE (CUỘC SỐNG Ở NÔNG THÔN VÀ CUỘC SỐNG Ở THÀNH PHỐ)
Hướng dẫn giảng giải lý thuyết và bài tập tiếng anh 8.
Speak (Nói)
Chúc các em học bài tốt nhé

Nguồn: https://collectif-du-chambon.org/

Xem thêm bài viết khác: https://collectif-du-chambon.org/category/giao-duc

Related Post

13 Replies to “English 8 Unit 8 (Tiếng Anh lớp 8 bài 8 Sách giáo khoa) part 2”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *