Related Post

4 Replies to “Dựng mô hình Revit theo bản vẽ AutoCAD Bài 2 nhập mặt đứng và vạch cao trình”

  1. Bài giảng của thầy hay lắm ạ. Nhưng em muốn thực hành theo lại không có file mẫu để dùng, thầy có thể gửi file mẫu cho em với ạ. Mail của em: qnbk12x3@gmail.com. Em cảm ơn và chúc thầy sức khỏe ạ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *