Dùng kháng sinh đúng cách

Nguồn: https://collectif-du-chambon.org/

Xem thêm bài viết khác: https://collectif-du-chambon.org/category/nong-nghiep

Related Post

5 Replies to “Dùng kháng sinh đúng cách”

  1. Ban oi minh dung thuôc um ba ngay sau do o dung j hêt minh nuôi sau can xi va cho uông vi sinh minh nuôi vit thit o trên nên chuông vit de cu minh thây rât ok do ban o biêt no hiêu qua hay do minh may man

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *