Dùng excel tự động lọc lấy địa chỉ email từ các comment.Lỡ tay yêu cầu thầy cô và bạn đọc để lại email để gửi file.
Mà lười copy từng cái nên mới làm tự động bằng các hàm cơ bản của excel
Có thể tùy biến để có thể loc lấy văn bản theo ý muốn trong một văn bản hỗn tạp.
link đăng ký kênh:

Nguồn: https://collectif-du-chambon.org/

Xem thêm bài viết khác: https://collectif-du-chambon.org/category/tai-chinh-ngan-hang-bao-hiem

Related Post

15 Replies to “Dùng excel tự động lọc lấy địa chỉ email từ các comment.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *