Đứa con tội lỗi – Bài hát mang tính giáo dục cao.Đây là bài hát được phổ nhạc từ bài thơ của một tử từ là sinh viên sư phạm văn Đại học Vinh. Bài hát nhắn gửi rất nhiều cho thế hệ trẻ ngày nay.
#Duacontoiloi, #ChuyengiatamlyDaoNgocCuong

Nguồn: https://collectif-du-chambon.org/

Xem thêm bài viết khác: https://collectif-du-chambon.org/category/giao-duc

Related Post

2 Replies to “Đứa con tội lỗi – Bài hát mang tính giáo dục cao.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *