Related Post

4 Replies to “Dự Đoán Đơn Giá Xây Dựng Cho Năm 2020 | Xây Dựng Nhà Phố”

  1. Chào kĩ sư.. Mìk đang dự định làm 1 công trình nhà bếp, dưới nền ( trong lòng) mìk có dự tính làm 1 bể n'c mua trên dưới 24m3… Cho mik hỏi là móng bê tông nhà bếp và móng bê tông bể nước (₫ế bể) nên thi công liền nhau hay tách riêng… Cảm ơn kĩ sư

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *