[DTH08 – NHÓM 2] XỬ LÝ NƯỚC THẢI BẰNG QUÁ TRÌNH OXY HÓA NÂNG CAO (Advanced Oxidation Process)Sản phẩm của Nhóm 2 – khoa Đô thị học khóa 2015-2019
Môn học Kỹ thuật xử lý chất thải
Giảng viên hướng dẫn: ThS.KS. Đặng Nguyễn Thiên Hương
Nhóm sinh viên thực hiện:
1. Nguyễn Hoàng Hải Âu
2. Phạm Nguyễn Linh Đan
3. Nguyễn Văn Hậu
4. Nguyễn Ngọc Ánh Hồng
5. Lương Thị Lãnh
6. Cao Ngọc Phương Oanh
7. Trần Ánh Phụng
8. Trịnh Lộc Tài
9. Nguyễn Yến Thu
10. Bùi Quốc Thảo Vy
11. Huỳnh Ngọc Ái Xuân

Nguồn: https://collectif-du-chambon.org/

Xem thêm bài viết khác: https://collectif-du-chambon.org/category/moi-truong

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *