Đổi dấu ; thành dấu , trong công thức excel – Change list separator ; & ,



Hướng dẫn thay đổi dấu ngắt phân vùng dữ liệu trong công thức excel.
Mọi người có vướng mắc gì về tin học văn phòng, microsoft office xin đặt câu hỏi dưới phần nhận xét, có thời gian mình sẽ giải đáp.

Nguồn: https://collectif-du-chambon.org/

Xem thêm bài viết khác: link danh mục

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *