Related Post

8 Replies to “Dipping với 2 chai nhanh gọn với móng ngắn || Andy Nguyen”

  1. Mình muốn mua 2 loại đầu dũa bạn đang sử dụng . Cho mình hỏi mua bằng nào vậy ? Thank you

  2. Hi. Andy. Đâu dua cuitico bao nhiêu tiền một cái vậy anh. Và chai dip bao nhiêu tiền một chai Thank you!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *