Related Post

8 Replies to “Điều khiển SCTV”

  1. điều khiển nay có điều khiển được tất cả các loại TV không bạn ơi? Hay phải cài đặt như thế nào?

  2. https://www.youtube.com/watch?v=r1le4u2oqqI&t=145s
    Truyền hình SCTV Liên hệ 19001222 để được hỗ trợ

  3. đúng rồi , tiết kiệm điện đến 10 lần . và vài ngày sau gọi thợ đến sửa số tiền sửa của các bạn cũng sẽ tăng lên gấp 10 lần .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *