Điệp Báo Bí Số DN3 – Vũ Hữu Ruật | Vỏ Bọc Thư Ký Cưng Của Nguyễn Văn Thiệu Qua Mắt Cả Nội Các VNCHĐiệp Báo Bí Số DN3 – Vũ Hữu Ruật | Vỏ Bọc Thư Ký Cưng Của Nguyễn Văn Thiệu Qua Mắt Cả Nội Các VNCH
Vũ Hữu Ruật sinh năm 1922 tại huyện Hưng Nhân (nay là Hưng Hà-Thái Bình). Vì gia đình tương đối khá giả, có cha là Chánh tổng nên ông được học hết trung học. Với tinh thần yêu nước, ông đã trở thành một điệp báo tầm cỡ, leo cao trong nội các vnch với vai trò thư ký của Nguyễn Văn Thiệu

Nguồn: https://collectif-du-chambon.org/

Xem thêm bài viết khác: https://collectif-du-chambon.org/category/nong-nghiep

Related Post

5 Replies to “Điệp Báo Bí Số DN3 – Vũ Hữu Ruật | Vỏ Bọc Thư Ký Cưng Của Nguyễn Văn Thiệu Qua Mắt Cả Nội Các VNCH”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *